Presenteren

Als docent is het geven van goed onderwijs je kerntaak. Een onderdeel daarvan is het geven van uitleg. In veel vormen van onderwijs is de klassikale instructie nog steeds een onderdeel. Een goede klassikale instructie wordt versterkt door goed gebruik van visuele ondersteuning. Software als Powerpoint, Presi, SMART Notebook of andere presentatiesoftware zijn hiervoor uitstekende hulpmiddelen om de stof overzichtelijk aan te bieden. De leerpiramide, welke nooit helemaal wetenschappelijk is onderbouwd, geeft aan met audiovisuele ondersteuning leerlingen meer onthouden.

Rik Coumans kan u helpen de software eigen te maken en het opzetten van goede presentaties. Om aan te sluiten op de voorkennis van de deelnemer staat de leervraag van de deelnemer centraal.

presenteren

Digiborden

Van krijtbord via whiteboard en naar tegenwoordig het digibord. Digiborden nemen een steeds grotere rol aan in het onderwijs. Grote voordeel van deze digiborden is dat er tijdwinst te behalen valt met de winst in de eenvoud van gebruik van video’s, presentatie software en schrijfsoftware. Het nadeel is dat deze nieuwe apparatuur kennis en vaardigheid van de gebruiker verwacht. Zonder enkele basisvaardigheden is het bord lastig te gebruiken.

Door middel van trainingen kan Rik Coumans de docenten de basis vaardigheden aanleren voor het gebruik van de borden. Een training bestaat uit een theoretische uitleg gevolgd door een praktijkopdracht. Vaardigheden kan je alleen leren door het te doen. Je leert ten slotte ook niet fietsen uit een boek.

Apps / Smartphones en tablets

In de huidige tijdgeest is een smartphone niet meer weg te denken. Ook in het onderwijs zie je een verschuiving waarbij de tablet en/of smartphone een aanvulling op de werkvormen zijn. Een ideale mix, blended learning, tussen klassiek onderwijs uit boeken en interactief leren vanaf een bijvoorbeeld een iPad maakt het onderwijs voor leerlingen aantrekkelijker. Bewezen uit onderzoek is dat variatie van werkvormen het leerrendement verhoogt. Ook het goed inzetten van educatieve apps maakt het mogelijk sneller te leren. Uitgevers zijn druk bezig hierop in te springen met adaptieve methodes. Deze methodes springen in op de fouten van leerlingen, maar er zijn ook apps waarbij je als docent goed beeld krijgt van de kennis van leerlingen, zodat je de instructie en differentiatie kan aanpassen op de klas. Differentiatie door een formatieve toets wordt door leerlingen als eerlijker beschouwt dan door de docent gekozen groepen.

Rik

Rik Coumans

Door middel van trainingen kan Rik Coumans de docenten de basis vaardigheden aanleren voor het gebruik van de borden. Een training bestaat uit een theoretische uitleg gevolgd door een praktijkopdracht. Vaardigheden kan je alleen leren door het te doen. Je leert ten slotte ook niet fietsen uit een boek.

Interesse of vragen?

Neem vrijblijvend contact op met Rik.